עח

תוכנית משמ/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עח
מספר: משמ/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית הלוי

תיאור המיקום:
ישוב: בית הלוי

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/10/1987תאריך פרסום: 25/10/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3494. עמוד: 166. שנה עברית: התשמח .