עיבוי שכונת יעלים - ערד

תוכנית 24/ 03/ 127/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עיבוי שכונת יעלים - ערד
מספר: 24/ 03/ 127/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו נערכה בהתאם להוראות סעיף 23 לתמ"א/38.

לעודד התחדשות עירונית במתחם רובע יעלים ,על בסיס תשתיות קיימות,ללא צורך בפעולות פינוי,ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בלא הסכמת הבעלים, כמפורט להלן:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים ג' (3-4 קומות) לאזור מגורים מיוחד באמצעות תוספת שטחי בניה והגדלת מספר קומות עד 8 קומות מגורים כולל קומת עמודים וקומת גג חלקית, למבנים קיימים. כל זאת על ידי יצירת מסגרת סטטוטורית שתאפשר מתן היתרי בניה לשינויים במבנים הקיימים.
ב. לקבוע הנחיות לביצוע תוספות הבניה והגדלת מספר הקומות. בהתאם להוראות סעיף 23 לתמ"א/38.

ג. שינוי ייעוד משטח למבני ציבור במגרש 37 לשטח ציבורי פתוח ומוסדות קהילתיים.

ד. שינויים בקווי הבנין על מנת לאפשר תוספות בנייה.

ה.הגדלת כמות מקומות לחנייה ציבורית ושיפור דרכי הגישה לחנייה.

ו. הגדלת נפח שטחים ירוקים פתוחים במתחם התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערדערד

תיאור המיקום:
רובע יעלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38201חלק1-7, 23-24, 26-30, 35-39, 41-48, 51-53, 56-57, 59-66, 68-71, 81-82, 90, 92-9749-50, 73-74, 89
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית24/ 03/ 127/ 4שינוי יעוד משטח צבורי פתוח לאזור מסחרי שכ' יעליםשינוי
תוכנית24/ 03/ 133תחנת מוניות במרכז המסחרישינוי
תוכנית24/ 03/ 127/ 2שכ' יעלים שילטוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/10/2010תאריך פרסום: 07/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6140. עמוד: 262. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים20/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/07/2010
החלטה בדיון באישור תכנית22/02/2010
פרסום להפקדה בעיתונים30/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2009. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות17/06/2009תאריך פרסום: 17/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5965. עמוד: 4429. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה29/12/2008
קבלת תכנית26/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/02/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה