עיירת הבדואים קישון

תוכנית ג/ 1707

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עיירת הבדואים קישון
מספר: ג/ 1707
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר לעיירת הבדואים קישון בהתאם
לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17302חלק2
17303חלק3
17490חלק9, 16-29, 31, 43-49
17492חלק1-2, 9-13, 15, 52
17493חלק1-5, 7-9, 16-18, 24-27, 36
17494חלק8-10, 14-15, 18-19, 28-38, 42-79, 81-97, 99-103, 105-111
17495חלק31-32, 40-41, 43-46, 48-51, 77
17496חלק26, 38-62
17502חלק1-52
17584חלק23-25, 27-28, 31-36
17585חלק7-16, 23-42, 46-51, 53
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/01/1975תאריך פרסום: 23/01/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2085. עמוד: 989. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון באישור תכנית28/10/1974
פרסום להפקדה ברשומות14/08/1973תאריך פרסום: 14/08/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1938. עמוד: 2185. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון בהפקדה08/01/1973
קבלת תכנית13/11/1972