עין אל סהלה. (גניזה).

תוכנית מ/ 207

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עין אל סהלה. (גניזה).
מספר: מ/ 207
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- העברת האפשרות להקמת בריכות שחיה מסעיף לבניני
ציבור לסעיף אזור צבורי פתוח בתכנית המתאר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבסמ"הבסמ"העין א-סהלה

תיאור המיקום:
ישוב: עין א-סהלה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20382חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית15/09/1991
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200301601/10/2003