עין אשכול, טבריה

תוכנית ג/ 12424

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עין אשכול, טבריה
מספר: ג/ 12424
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת ופיתוח של אזור מלונאות הכולל מלון בן 400 חדרים, ספא בן 1000 מ"ר אליו צמודים 30 חדרי אירוח, אולמות כנוסים, ו- 250 יחידות נופש.
הסדרת הגישה לבית הקברות הנוצרי של טבריה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןטבריהטבריהטבריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15071חלק1, 7-10, 2511-12, 27
15080חלק43
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 287תכנית מתאר -טבריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף27/03/2001
קבלת תכנית27/03/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200300303/03/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200300106/01/2003