עין הבשור - אזור חקלאי

תוכנית 7/ 03/ 285/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עין הבשור - אזור חקלאי
מספר: 7/ 03/ 285/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זכויות הנחיות ומגבלות בניה בשטחים חקלאים
לרבות קביעת שימושים ותכליות בקרקע חקלאית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולעין הבשור

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גוש: 100312/1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100277חלק9, 12, 14, 38
100311חלק1-2, 4-5, 7, 10
100312חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 285מושב עובדים בצומת מגןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה09/11/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/01/2007
קבלת תכנית20/09/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800801/09/2008