עין הוד.

תוכנית חכ/ 35/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עין הוד.
מספר: חכ/ 35/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- תכנון הכפר ופיתוחו תוך שמירה על אופיו.
- שימור בנינים ארכיטקטוניים וארכיאולוגיים, עצים
גדרות ופרטים אופיינים לכפר.
- אירגון הגרעין המרכזי הקיים, והוספת אזורי מגורים
חדשים.
- קביעת הוראות בניה ושימושים מותרים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעין הוד

תיאור המיקום:
ישוב: עין הוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11944חלק1-31, 38-49, 56-57, 59-6350-55, 58
11945חלק1-58
11946חלק1-76, 85, 87-8977-78, 86
11947חלק1-61, 64-68
11948חלק1-3, 29-36, 44-68, 72-75, 79-87, 89-9026-28, 37, 39, 43, 69-71, 76, 88, 91-94, 96-98
11952חלק2-18, 5945-46, 49, 62
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/12/1998תאריך פרסום: 01/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4706. עמוד: 959. שנה עברית: התשנט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/12/1998
פרסום לאישור בעיתונים05/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 05/11/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית23/06/1997
פרסום להפקדה ברשומות03/11/1994תאריך פרסום: 03/11/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4258. עמוד: 543. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים20/10/1994תאריך פרסום בעיתון: 20/10/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/10/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/10/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/10/1994
החלטה בדיון בהפקדה30/06/1992
קבלת תכנית18/11/1991