עין החורש גבעת חיים מאוחד מעברות חוגלה

תוכנית עח/ 55/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עין החורש גבעת חיים מאוחד מעברות חוגלה
מספר: עח/ 55/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת איזור התעשיה לצורך התפתחות מפעל פחמס.
ב. שינוי רוחב כביש הכניסה לקבוץ מ-30 מ' ל-20 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרעין החורש

תיאור המיקום:
ישוב: עין החורש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7897חלק17-1916
7963חלק6-7, 23, 68
8377חלק11-12, 19, 21-22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 55/ 2קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכניתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/02/1990תאריך פרסום בעיתון: 14/02/1990.
פרסום לאישור ברשומות17/09/1989תאריך פרסום: 17/09/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3698. עמוד: 4241. שנה עברית: התשמט .
קבלת תכנית20/11/1983