עין המיפרץ

תוכנית ג/ 2561

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עין המיפרץ
מספר: ג/ 2561
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעין המפרץ

תיאור המיקום:
ישוב: עין המפרץ

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10443כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית05/08/1981
פרסום להפקדה ברשומות04/09/1980תאריך פרסום: 04/09/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2655. עמוד: 2347. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה13/09/1976
קבלת תכנית23/03/1976