עין המפרץ

תוכנית ג/ 1845

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עין המפרץ
מספר: ג/ 1845
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח המגורים ושינוי תוואי כביש גישה למשק

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעין המפרץ

תיאור המיקום:
ישוב: עין המפרץ

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10415חלק1
10433חלק1
18041חלק33-34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/07/1975תאריך פרסום: 31/07/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2129. עמוד: 2119. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון באישור תכנית10/03/1975
פרסום להפקדה ברשומות20/06/1974תאריך פרסום: 20/06/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2019. עמוד: 1749. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון בהפקדה11/03/1974
קבלת תכנית24/06/1973