עין השלושה

תוכנית 7/ 03/ 125

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עין השלושה
מספר: 7/ 03/ 125
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולעין השלשה

תיאור המיקום:
משק קיבוצי - עין השלושה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות21/12/2000תאריך פרסום: 21/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4945. עמוד: 981. שנה עברית: התשסא .
החלטה בדיון בביטול הפקדה28/08/2000
פרסום לאישור ברשומות29/11/1951תאריך פרסום: 29/11/1951. שנה עברית: התשיב .