עין התכלת

תוכנית נת/ 379/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עין התכלת
מספר: נת/ 379/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת קו בנין אחיד לכל אורך הרחוב 6 מ', והתרת בנית מרפסות בחזית עד כדי 2 מחוץ לקו הבנין הקדמי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניה

תיאור המיקום:
נתניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8315חלק13-14, 18-22, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52-53, 55, 61-62, 197-198, 206-211
8322חלק73-78, 104, 106, 287, 298
8413חלק34-41, 48-61, 74, 115
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/12/1967תאריך פרסום: 28/12/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1422. שנה עברית: התשכח .