עין ורד

תוכנית צש/ 8/ 21/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עין ורד
מספר: צש/ 8/ 21/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד, קביעת נחלה (משק מלא) קביעת שטח
בחזית המגרש - כ-3 דונם לדירות למגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד

תיאור המיקום:
ישוב: עין ורד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7809חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/03/1993תאריך פרסום בעיתון: 23/03/1993.
פרסום לאישור ברשומות18/03/1993תאריך פרסום: 18/03/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4092. עמוד: 1970. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים07/12/1992תאריך פרסום בעיתון: 07/12/1992.
פרסום להפקדה ברשומות13/09/1992תאריך פרסום: 13/09/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4041. עמוד: 4674. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה25/03/1992
קבלת תכנית21/08/1983