עין חרוד הקיבוץ המאוחד

תוכנית ג/ 203

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עין חרוד הקיבוץ המאוחד
מספר: ג/ 203
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להקצות אזורים ולקבוע את שימושים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועעין חרוד (מאוחד)

תיאור המיקום:
ישוב: עין חרוד מאוחד

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/06/1960
קבלת תכנית15/02/1954