עין צורים - מגורים זמניים - 240 יח''ד

תוכנית 6/ 03/ 176/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עין צורים - מגורים זמניים - 240 יח''ד
מספר: 6/ 03/ 176/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לאפשר את יישום חוק ההתנתקות על ידי קביעת שטחים
להקמת מבני מגורים זמניים ומבני ציבור זמניים
(להלן - "מבנים זמניים") בהתאם ובכפוף לתקנות ההתנתקות
או על פי כל דין ובכפוף לאישור הגורמים המפורטים
בתקנה 3 (ג) לתקנות ההתנתקות (להלן - "שטח למבנים זמניים").
2. קביעת גבול השטח המתארי של קיבוץ עין צורים, הכולל בין היתר
את שטח הבינוי הכפרי של היישוב הקיים והשטחים המיועדים להרחבתו
וזאת, עד להיקף כולל של 340 יח"ד (להלן: השטח המתארי).
3. קביעת שטח למתקן טיפול בשפכים בתחום משבצעת נקרקע של קיבוץ
עין צורים על ידי שינוי יעוד הקרקע מקרקע חקלאית לשטח למתקנים
הנדסיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירעין צורים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2901חלק3, 5-112, 12-15
2902חלק2, 53
2903חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 2001. שנה עברית: התשסז .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/02/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/01/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית12/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות03/11/2005תאריך פרסום: 03/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5452. עמוד: 241. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/10/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/09/2005
פרסום להפקדה בעיתונים09/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/08/2005
החלטה בדיון בהפקדה22/08/2005
קבלת תכנית17/08/2005