עיר עתיקה-מוסד ציבורי

תוכנית 5/ 02/ 101/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עיר עתיקה-מוסד ציבורי
מספר: 5/ 02/ 101/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לייעד שטח למוסדות ציבור - גן ילדים בגוש 38033 חלקה 16 (חלק)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר שבע, רח' החלוץ

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38033חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/02/1976תאריך פרסום: 19/02/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2196. שנה עברית: התשלו .