עיר עתיקה-רח' החלוץ /יאיר מסחר

תוכנית 5/ 02/ 101/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עיר עתיקה-רח' החלוץ /יאיר מסחר
מספר: 5/ 02/ 101/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משצ"פ לשטח מסחרי המיועד למזנון בלבד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר שבע, רח' החלוץ פינת רח' יאיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38002חלק11-12, 26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/08/1982תאריך פרסום: 05/08/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2840. שנה עברית: התשמב .