עיר עתיקה

תוכנית 5/ 02/ 101/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עיר עתיקה
מספר: 5/ 02/ 101/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון אחוזי בניה במגרש ביעוד מסחרי בעיר עתיקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר שבע, רח' קרן הקיימת -פינת הרצל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38003חלק
38004חלק63
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/05/1974תאריך פרסום: 19/05/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2009. שנה עברית: התשלד .