עיר עתיקה

תוכנית 5/ 02/ 101/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עיר עתיקה
מספר: 5/ 02/ 101/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי באחוזי בניה מ-%66 ,ל-%77.4 בקומת א',ב':בקומת הקרקע לא תותר כל תוספת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
רח' הרצל פינת העצמאות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38004חלק66-67
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/1975תאריך פרסום: 04/12/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2172. שנה עברית: התשלו .