על החלטת הוועדה המחוזית לתו"ב תל-אביב לאשר את תכנית תא/ 3248 מתקן ספורט מכבי

ערר על החלטת ועדת מחוזית 07/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: על החלטת הוועדה המחוזית לתו"ב תל-אביב לאשר את תכנית תא/ 3248 מתקן ספורט מכבי
מספר: 07/ 21
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 3248מיתקן ספורט ציבורי בצומת אבן גבירול - ש"י עגנוןערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר10/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200800824/02/2008