על החלטת ועדה מחוזית לתו"ב ירושלים לאשר את תכנית 6127/א גבעת אורנים

ערר על החלטת ועדת מחוזית 07/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: על החלטת ועדה מחוזית לתו"ב ירושלים לאשר את תכנית 6127/א גבעת אורנים
מספר: 07/ 8
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6127/ אשינוי יעוד ממגורים 1 למגורים מיוחד, איחוד וחלוקה בהסכמה, גבעת אורניםערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר16/12/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200700321/10/2007