על החלטת ועדה מחוזית מחוז הדרום לאשר בתנאים ת. 12/ 03/ 102/ 1

ערר על החלטת ועדת מחוזית 07/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: על החלטת ועדה מחוזית מחוז הדרום לאשר בתנאים ת. 12/ 03/ 102/ 1
מספר: 07/ 19
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 102/ 1מבואה וחניון ליה לקניון האדום (בשמ"ט מסיב אילת)ערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200905918/11/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201102417/01/2008