על החלטת ו. מחוזית ירושלים לאשר את ת. 4099/ ד מרכז תרבות ממערב לט.שרובר

ערר על החלטת ועדת מחוזית 07/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: על החלטת ו. מחוזית ירושלים לאשר את ת. 4099/ ד מרכז תרבות ממערב לט.שרובר
מספר: 07/ 7
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושלים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4099/ דהקמת מבנה חדש שישמש כמרכז תרבות , תיאטרון בילוי ופנאי,אבו טור , רח' נעמיערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר16/10/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201102417/01/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200426119/07/2007