על החלטת ו. מחוזית מחוז המרכז לדחות את תכנית הצ/ 5/ 1/ 210 תלמונד

ערר על החלטת ועדת מחוזית 06/ 55

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: על החלטת ו. מחוזית מחוז המרכז לדחות את תכנית הצ/ 5/ 1/ 210 תלמונד
מספר: 06/ 55
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונד
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 210שינוי קוי בניין,שינוי של הוראות, תוספת לזכויות הבניהערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200425724/07/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200423404/07/2007