על החלטת ו. מחוזית מחוז מרכז לאשר בתנאים את תכנית רצ/ 1/ 81

ערר על החלטת ועדת מחוזית 06/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: על החלטת ו. מחוזית מחוז מרכז לאשר בתנאים את תכנית רצ/ 1/ 81
מספר: 06/ 33
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציון
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרצ/ 1/ 81.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר08/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200420201/02/2007