על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר תכנית מס' בר/ 233/ 1

ערר על החלטת ועדת מחוזית 02/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר תכנית מס' בר/ 233/ 1
מספר: 02/ 23
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית לדרך המחברת את צומת בית רבן עם צומת בן זכאי.
וועדה מקומית שורקות מבקשת כי יזמת התכנית מע"צ תפצה אותה ב-100% בגין תביעות
פיצויים לפי סעיף 197.
לדעת הוועדה המקומית כביש 4102 הינו ציר תנועה ראשי, ולא כטענת הוועדה המחוזית שמדובר
בדרך מקומית המשרתת את ישובי המועצה האזורית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 233/ 1כביש 4101ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר09/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200400418/06/2003