על החלטת ןעדה מחןזית לתו"ב ירושלים לאשר את ת. 9532 מתחם עץ חיים

ערר על החלטת ועדת מחוזית 07/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: על החלטת ןעדה מחןזית לתו"ב ירושלים לאשר את ת. 9532 מתחם עץ חיים
מספר: 07/ 20
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30074חלק63, 69, 337
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/11/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200700818/11/2007