על סרוב תכנית ג/ 10922 כפר כנא

ערר על החלטת ולקחש"פ 02/ חש/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: על סרוב תכנית ג/ 10922 כפר כנא
מספר: 02/ חש/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10922תכנית מס' 10922 שינוי יעוד מחקלאי לנופש וספורט, כפר כנאערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200300422/12/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200200230/04/2002