עלסרוב תכנית ג/ 10177

ערר על החלטת ולקחש"פ 01/ חש/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: עלסרוב תכנית ג/ 10177
מספר: 01/ חש/ 17
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10177פרדס חסכון - דרום, שינוי למתאר, רמת ישיערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר29/01/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200200129/01/2002