עמק השלום מרכז הדרכה לתייר ולמטייל-יוקנעם מושבה

תוכנית ג/ 7324

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עמק השלום מרכז הדרכה לתייר ולמטייל-יוקנעם מושבה
מספר: ג/ 7324
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לפעילויות הדרכה שונות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידויקנעם (מושבה)

תיאור המיקום:
ישוב: יקנעם(מושבה)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11072חלק22-26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/05/1995תאריך פרסום: 25/05/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4306. עמוד: 3384. שנה עברית: התשנה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/05/1995
פרסום לאישור בעיתונים26/04/1995תאריך פרסום בעיתון: 26/04/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/01/1995
החלטה בדיון באישור תכנית02/03/1994
פרסום להפקדה ברשומות13/05/1993תאריך פרסום: 13/05/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4108. עמוד: 2516. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים01/04/1993תאריך פרסום בעיתון: 01/04/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/11/1992
החלטה בדיון בהפקדה30/10/1991
קבלת תכנית05/03/1991