עצמון (שגב) הפסגה

תוכנית ג/ 13488

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עצמון (שגב) הפסגה
מספר: ג/ 13488
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח למבני ציבור על חשבון שטח פרטי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבשגב (עצמון)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19790חלק69-70, 73
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7027שנוי יעוד למבני ציבור -מושב משגבשינוי
תוכניתג/ 3805תכנית מפורטת שגבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף06/04/2003
קבלת תכנית14/10/2002