ערב אל זבידאת 1992

תוכנית ג/ במ/ 190

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ערב אל זבידאת 1992
מספר: ג/ במ/ 190
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של שכונת השבט ערב- אל-זבידאת בהתאם
לתנאי השטח ולצרכי השכונה ומתן אפשרות לבנית 700 יח'
א. שינוי יעוד שטחים המסווגים כ: שטח למלאכה, שרותי
תחבורה שטח לתחנת תדלוק ושטח למסחר.
ב. יעוד שטחים לבניה (מבני מגורים,מבני ציבור,חזית
מסחרית) ושטחים ציבוריים פתוחים.
ג. ביטול דרכים מאושרות, קביעת דרכים חדשות והרחבת
דרכים מאושרות .
ד. קביעת תנאים לבניה ולפיתוח השטח.
ה. קביעת הנחיות לחלוקת השטח למגרשים.
ו. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים בשטחים בבעלות מדינת
ישראל.
ז. קביעת שלבי ביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???
ערב אל זבידאת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק2, 73, 11, 16-17, 28
10477חלק3, 6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים13/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 13/01/1999.
פרסום לאישור ברשומות12/01/1999תאריך פרסום: 12/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4720. עמוד: 1586. שנה עברית: התשנט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/01/1999
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/10/1998
החלטה בדיון באישור תכנית10/07/1995
פרסום להפקדה ברשומות30/04/1995תאריך פרסום: 30/04/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4302. עמוד: 3091. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים30/04/1995תאריך פרסום בעיתון: 30/04/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/02/1995
החלטה בדיון בהפקדה30/11/1994
קבלת תכנית10/05/1993