ערב אל חילף - מתחם דרומי, מתאר 1

תוכנית ג/ 11471

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ערב אל חילף - מתחם דרומי, מתאר 1
מספר: ג/ 11471
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח חקלאי למגורים ולדרך.
ב. שינוי יעוד אזור מגורים א' למגורים מיוחד.
ג. שינוי בתואי דרך מאושרת,ביטול דרך והתווית דרך חדשה.
ד. הקלה מתמ"א 22- גריעת שטח מיער נטע אדם קיים ויער טבעי לשימור.
ה. קביעת תנאים לבניה ולפיתוח השטח.
ו. קביעת הנחיות לחלוקת השטח למגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ערב אל חילף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10367חלק1-3
10469חלק5, 8, 13, 15-16, 18-19
10474חלק5-6, 20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 911שנוי יעוד -מחצבת חצורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/02/2005תאריך פרסום: 24/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 53690. עמוד: 1714. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים14/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/12/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/12/2004
החלטה בדיון באישור תכנית28/07/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2003
פרסום להפקדה ברשומות06/04/2003תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. עמוד: 2029. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים28/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2003. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2003. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/03/2003
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/03/2003
החלטה בדיון בוולק"ח19/08/2002
החלטה בדיון בהפקדה02/01/2002
קבלת תכנית05/08/1999