ערר בגין היטל השבחה תוכניות ג/312,ג/4748,גמ/257/4748

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 857/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר בגין היטל השבחה תוכניות ג/312,ג/4748,גמ/257/4748
מספר: 857/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היטל השבחה בגין תוכניות ג/312,ג/4748,גמ/257/4748

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר תבורכפר תבור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17038חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/08/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201017622/08/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201012215/11/2011