ערר בגין שומה מכרעת היטל השבחה תכנית ג'/12452

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 839/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר בגין שומה מכרעת היטל השבחה תכנית ג'/12452
מספר: 839/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על שומה מכרעת בגין תכנית ג'/12452

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
21063חלק78
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/08/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201017622/08/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201016908/07/2012