ערר בגין תוכניות תממ/17/2, תמ"א/36/א'

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 826/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר בגין תוכניות תממ/17/2, תמ"א/36/א'
מספר: 826/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר היטל השבחה בגין תוכניות תממ/17/2, תמ"א /36/א'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17464חלק115
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201011015/08/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201010624/07/2011