ערר בגין תכניות ג/ 1585, ג/ 1313

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 8100/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר בגין תכניות ג/ 1585, ג/ 1313
מספר: 8100/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על היטל השבחה בגין תכניות: ג/ 1585, ג/ 1313.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16877חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/04/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201009013/04/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201007713/02/2011