ערר בגין תכניות: ג/7079 ו - ג/ל/מק/116

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 899/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר בגין תכניות: ג/7079 ו - ג/ל/מק/116
מספר: 899/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על היטל השבחה בגין תכניות: ג/7079, ג/ל/מק/116.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוערם-און
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20775חלק100
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר30/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201007430/01/2011