ערר בגין תכנית ג'/6958

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 839/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר בגין תכנית ג'/6958
מספר: 839/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר בגין תכנית ג' 6958

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילכאבולכאבול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19605חלק64