ערר בגין תכנית מפורטת מג/6/2009

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 290/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר בגין תכנית מפורטת מג/6/2009
מספר: 290/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר בגין תכנית מפורטת מג/6/2009

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה חרמוןמג'דל שמסמג'דל שמס
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201007218/01/2011