ערר בגין תכנית מפורטת מס' מק/יז/05/2293

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 035/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר בגין תכנית מפורטת מס' מק/יז/05/2293
מספר: 035/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר בגין תכנית מפורטת מס' מק/יז/05/2293

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלבית לחם הגלילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11376חלק44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר08/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201009208/05/2011