ערר בגין תכנית מפורטת שג/מק/19/10

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 174/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר בגין תכנית מפורטת שג/מק/19/10
מספר: 174/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר בגין תכנית מפורטת שג/מק/19/10

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילשעבשעב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19732חלק64, 150
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר04/09/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201017804/09/2012