ערר בגין תכנית מפורטת 8/מעמק/94/16835

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 104/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר בגין תכנית מפורטת 8/מעמק/94/16835
מספר: 104/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר בגין תכנית מפורטת 8/מעמק/94/16835

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17397חלק56
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר12/06/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201016412/06/2012