ערר בגן תכנית 3/מע/מק/35/7215

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 165/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר בגן תכנית 3/מע/מק/35/7215
מספר: 165/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר בגין תכנית מפורטת מס' 3/מע/מק/35/7215

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17484חלק61
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201004905/10/2010