ערר בנושא תכנית מפורטת גלג/20/10/12906/

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 101/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר בנושא תכנית מפורטת גלג/20/10/12906/
מספר: 101/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת מס' גלג/20/10/12906

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19318חלק109
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201009705/06/2011