ערר בעיניין תשריט חלוקה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 176/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר בעיניין תשריט חלוקה
מספר: 176/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר בעניין תשריט חלוקה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19384חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/09/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201004820/09/2010