ערר בעניין תכנית מפורטת 2/מע/מק/8156/54

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 167/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר בעניין תכנית מפורטת 2/מע/מק/8156/54
מספר: 167/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר בגין תכנית מפורטת 2/מע/מק/54/8156, שינוי בהוראת בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11182חלק29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר14/09/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201004606/09/2010