ערר בקשה לביטול הערת האזהרה בהיתר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5058

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר בקשה לביטול הערת האזהרה בהיתר
מספר: תא/ 06/ 5058
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר בקשה לביטול הערת האזהרה בהיתר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפופינס
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7422חלק9
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200601416/02/2006