ערר בקשר לתכנית מפורטת 3/מע/מק/29/7215

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 170/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר בקשר לתכנית מפורטת 3/מע/מק/29/7215
מספר: 170/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר בקשר לתכנית מפורטת 3/מע/מק/29/7215

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/07/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201017017/07/2012