ערר בתכנית מפורטת מק/יז/02/16443

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 301/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר בתכנית מפורטת מק/יז/02/16443
מספר: 301/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר בתכנית מפורטת מק/יז/02/16443

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםזרזירזרזיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17302חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר14/02/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201014214/02/2012